Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Ingaande per 1-1-2023

Artikel 1: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Ron Visser – Kracht Coach gevestigd op de Mgr. Mannensstraat 7 te Merkelbeek. De aard van deze overeenkomst is dat u Ron Visser – Kracht Coach inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van een programma, e-book of een online ofwel fysieke workshop / bijeenkomst. 

De aanmelding als lid van Ron Visser – Kracht Coach vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen bij coachingsprogramma’s. 

Ron Visser – Kracht Coach behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen.

Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

Indien het je jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Ron Visser – Kracht Coach.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Ron Visser – Kracht Coach van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie, aandoening of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Ron Visser – Kracht Coach van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of door het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Ron Visser – Kracht Coach. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test.

Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Ron Visser – Kracht Coach die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Ron Visser – Kracht Coach verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Ron Visser – Kracht Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach in geval van coaching. Bij het doen van programma’s beschreven in e-books uitgegeven door Ron Visser – Kracht Coach zal geen evaluatie moment zijn en aanvaard Ron Visser – Kracht Coach geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor workshops, opleidingen, fysieke en niet fysieke trainingen. 

Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Ron Visser – Kracht Coach toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Ron Visser – Kracht Coach niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s, workshops, opleidingen en eigenlijke trainingen. Trainingen en programma’s, e-books en overige producten en diensten die Ron Visser – Kracht Coach aanbied dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen, coaching en / of programma’s die niet worden voltooid. Trainingen in de vorm van rittenkaarten hebben een geldigheidsduur tijdens het online traject.

Indien een programma, training workshop met een specifiek afgesproken datum niet kan doorgaan vanuit Ron Visser – Kracht Coach of door externe omstandigheden zoals opgelegde beperkingen vanuit de overheid, of weersomstandigheden wordt er een nieuwe datum voorgesteld vanuit Ron Visser – Kracht Coach.

Fysieke losse trainingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. De rittenkaarten die geheel los van het online trainingstraject afgenomen dan geldt het volgende voor de geldigheidsduur:

– rittenkaart van 5 trainingen: 3 maanden geldig na betaling

– rittenkaart van 10 trainingen: 6 maanden geldig na betaling

Opzeggen van coaching

Opzeggen van coaching doe je voor het volgende incassotermijn per in acht nemen van één maand opzeggingstermijn en de minimale looptijd van je contract. Opzeggen kan alleen door een mail te sturen via mail@ronvisser.com
Voorbeeld: je incasso is op 28-8. Je zegt op voor de 28ste, de laatste incasso zal plaatsvinden op 28-8 en je kan gebruik maken van de coaching tot 28-9, mits je contracttijd is verstreken.

U begrijpt dat Ron Visser – Kracht Coach het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Het lidmaatschap dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijn lengte bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Ron Visser – Kracht Coach.

Wanneer u een product heeft aangeschaft, dit kan zijn coaching of een los product en u heeft dit product in één keer betaald dan is er onder geen omstandigheden het mogelijk om een stop in te lassen. Wanneer het product een einddatum heeft blijft deze ten alle tijden hetzelfde.

Er is geen mogelijkheid om coaching wegens vakantie on hold te zetten. 

Uitzondering hierop:

Bij aanvraag voor een on hold optie van bij het online coachingstraject maximaal 3 maanden in geval van blessure en/of medische aarding dient er een schriftelijk advies van een arts worden ingediend dat doorgaan met het programma wordt afgeraden door de arts inclusief handtekening en stempel van de zorginstantie.

Artikel 4: Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Ron Visser – Kracht Coach bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 10 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: Klachten en Informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Ron Visser – Kracht Coach. In geval van klachten met betrekking tot Ron Visser – Kracht Coach dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar mail@ronvisser.com

Artikel 6: Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Ron Visser – Kracht Coach. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Ron Visser – Kracht Coach is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Ron Visser – Kracht Coach schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Ron Visser – Kracht Coach maakt slechts suggesties.

Artikel 7: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Ron Visser – Kracht Coach niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Ron Visser – Kracht Coach, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Belangrijk!

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand bij coaching producten. De coaching is ingegaan op de dag dat opstart documentatie is ontvangen.

Eerder stoppen kan maar het bedrag van het coachings termijn wordt altijd in rekening gebracht.

Het geven van wedstrijdbegeleiding met gebruik van informatie van is Ron Visser – Kracht Coach ten strengste verboden en betekent onmiddellijke annulering van het abonnement.

Voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2023

Privacy Policy

BACKGROUND:

Ron Visser – Kracht Coach understands that your privacy is important to you and that you care about how your personal data is used. We respect and value the privacy of everyone who visits this website, www.ronvisser.com (“Our Site”) and will only collect and use personal data in ways that are described here, and in a way that is consistent with our obligations and your rights under the law.

Please read this Privacy Policy carefully and ensure that you understand it. Your acceptance of this Privacy Policy is deemed to occur upon your first use of Our Site. If you do not accept and agree with this Privacy Policy, you must stop using Our Site immediately.

 1. Information About Us

Our Site is owned and operated by Ron Visser – Kracht Coach a sole proprietorship registered in Netherlands under company number 70752958.

Registered address: Mgr. Mannensstraat 7, 6447AA Merkelbeek, The Netherlands.

Main trading address: Mgr. Mannensstraat 7, 6447AA Merkelbeek, The Netherlands.

VAT number: NL069449193B01.

Data Protection Officer: Ron Visser.

Email address: mail@ronvisser.com.

Telephone number: +31641822332.

Postal Address: Mgr. Mannensstraat 7, 6447AA Merkelbeek, The Netherlands..

 1. What Does This Policy Cover?

This Privacy Policy applies only to your use of Our Site. Our Site may contain links to other websites. Please note that we have no control over how your data is collected, stored, or used by other websites and we advise you to check the privacy policies of any such websites before providing any data to them

 1. What is Personal Data?

Personal data is defined by the General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679) (the “GDPR”) as ‘any information relating to an identifiable person who can be directly or indirectly identified in particular by reference to an identifier’.

Personal data is, in simpler terms, any information about you that enables you to be identified. Personal data covers obvious information such as your name and contact details, but it also covers less obvious information such as identification numbers, electronic location data, and other online identifiers.

 1. What Are My Rights?

Under the GDPR, you have the following rights, which we will always work to uphold:

 • The right to be informed about our collection and use of your personal data. This Privacy Policy should tell you everything you need to know, but you can always contact us to find out more or to ask any questions using the details in Part 12.
 • The right to access the personal data we hold about you. Part 11 will tell you how to do this.
 • The right to have your personal data rectified if any of your personal data held by us is inaccurate or incomplete. Please contact us using the details in Part 12 to find out more.
 • The right to be forgotten, i.e. the right to ask us to delete or otherwise dispose of any of your personal data that we have. Please contact us using the details in Part 12 to find out more.
 • The right to restrict (i.e. prevent) the processing of your personal data.
 • The right to object to us using your personal data for a particular purpose or purposes.
 • The right to data portability. This means that, if you have provided personal data to us directly, we am using it with your consent or for the performance of a contract, and that data is processed using automated means, you can ask us for a copy of that personal data to re-use with another service or business in many cases.
 • Rights relating to automated decision-making and profiling. We do not use your personal data in this way.

For more information about our use of your personal data or exercising your rights as outlined above, please contact us using the details provided in Part 12.

Further information about your rights can also be obtained from the Information Commissioner’s Office or your local Citizens Advice Bureau.

If you have any cause for complaint about our use of your personal data, you have the right to lodge a complaint with the Information Commissioner’s Office.

 1. What Data Do You Collect?

Depending upon your use of Our Site, we may collect some or all of the following personal and non-personal data:

 • Name;
 • Date of birth;
 • Gender;
 • Address;
 • Email address;
 • Telephone number;
 • Business name;
 • Job title;
 • Profession;
 • Payment information;
 • Information about your preferences and interests;
 • IP address;
 • Web browser type and version;
 • Operating system;
 • A list of URLs starting with a referring site, your activity on Our Site, and the site you exit to;
 1. How Do You Use My Personal Data?

Under the GDPR, we must always have a lawful basis for using personal data. This may be because the data is necessary for our performance of a contract with you, because you have consented to our use of your personal data, or because it is in our legitimate business interests to use it. Your personal data will be used for the following purposes:

 • Supplying our products and services to you. Your personal details are required in order for us to enter into a contract with you.
 • Personalising and tailoring our products and services for you.
 • Communicating with you. This may include responding to emails or calls from you.
 • Supplying you with information by email that you have opted-in to (you may unsubscribe or opt-out at any time by (Mail@ronvisser.com).

With your permission and/or where permitted by law, we may also use your personal data for marketing purposes, which may include contacting you by email and text message and post with information, news, and offers on our products and services. You will not be sent any unlawful marketing or spam. We will always work to fully protect your rights and comply with our obligations under the GDPR and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, and you will always have the opportunity to opt-out.

 1. How Long Will You Keep My Personal Data?

We will not keep your personal data for any longer than is necessary in light of the reason(s) for which it was first collected. Your personal data will therefore be kept for the following periods (or, where there is no fixed period, the following factors will be used to determine how long it is kept):

 • The personal data collected upon signing up to our web site is kept until until a user cancels their account. Once an account has been cancelled the data is stored within an archive for 6 months and then automatically deleted.;
 1. How and Where Do You Store or Transfer My Personal Data?

We will only store or transfer your personal data within the European Economic Area (the “EEA”). The EEA consists of all EU member states, plus Norway, Iceland, and Liechtenstein. This means that your personal data will be fully protected under the GDPR or to equivalent standards by law.

 1. Do You Share My Personal Data?

We will not share any of your personal data with any third parties for any purposes, subject to one important exception.

In some limited circumstances, we may be legally required to share certain personal data, which might include yours, if we are involved in legal proceedings or complying with legal obligations, a court order, or the instructions of a government authority.

 1. Can I Withhold Information?

You may access certain areas of Our Site without providing any personal data at all. However, to use all features and functions available on Our Site you may be required to submit or allow for the collection of certain data.

 1. How Can I Access My Personal Data?

If you want to know what personal data we have about you, you can ask us for details of that personal data and for a copy of it (where any such personal data is held). This is known as a “subject access request”.

All subject access requests should be made in writing and sent to the email or postal addresses shown in Part 12.

There is not normally any charge for a subject access request. If your request is ‘manifestly unfounded or excessive’ (for example, if you make repetitive requests) a fee may be charged to cover our administrative costs in responding.

We will respond to your subject access request within 30 days and, in any case, not more than one month of receiving it. Normally, we aim to provide a complete response, including a copy of your personal data within that time. In some cases, however, particularly if your request is more complex, more time may be required up to a maximum of three months from the date we receive your request. You will be kept fully informed of our progress.

 1. How Do I Contact You?

To contact us about anything to do with your personal data and data protection, including to make a subject access request, please use the following details (for the attention of Ron Visser):

Email address: mail@ronvisser.com.

Telephone number: +31641822332.

Postal Address: Mgr. Mannensstraat 7, 6447AA Merkelbeek, The Netherlands..

 1. Changes to this Privacy Policy

We may change this Privacy Notice from time to time. This may be necessary, for example, if the law changes, or if we change our business in a way that affects personal data protection.

Any changes will be immediately posted on Our Site and you will be deemed to have accepted the terms of the Privacy Policy on your first use of Our Site following the alterations. We recommend that you check this page regularly to keep up-to-date.